Բարի գալուստ

Սիրելի' ընթերցողներ.
Բացելով էլեկտրոնային այս կայքը` նպատակ ունենք թերթի միջոցով նպաստել Հայաստանում և Հայաստանից դուրս` արտասահմանում գտնվող մեր հավատացյալ եղբայրների ու քույրերի, ընդհանրապես հայ ժողովրդի հոգևոր շինությանը: Մենք գիտենք, որ արտասահմանում գտնվող յուրաքանչյուր հայ կարիք ունի իմանալու և մեծ հետաքրքրասիրությամբ ուզում է իմանալ Հայաստանի ԱՀՔ եկեղեցում տեղի ունեցող անցուդարձի մասին: Մենք տպագրում ենք «Բարի լուր» թերթը և անվճար ուղարկում Հայաստանից դուրս` Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա: Սիրելի' ընթերցողներ, խնդրում ենք աղոթել թերթի համար, որպեսզի այն ծառայի մեր ժողովրդի ապաշխարությանն ու հոգևոր արթնությանը:


N 105 Նոյեմբեր 2018
N 106 Դեկտեմբեր 2018
N 107 Հունվար 2019
համար 105 համար 106 համար 107


«Բարի լուր» ամսաթերթի խմբագրություն . Հեռ. (+374) 93532526, (+374) 93954930, email: bari_lur_09.at.rambler.ru